Đảng ủy xã Quế Hiệp tổ chức Hội nghị Đảng bộ tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2022 cho đảng viên

Thứ hai - 19/12/2022 03:18 137 0
         Sáng ngày 16/12/2022, Đảng ủy xã Quế Hiệp tổ chức Hội nghị Đảng bộ tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2022 cho đảng viên.
          Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đặng Thị Thùy Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, phụ trách xã Quế Hiệp; đồng chí Trần Hữu Ninh - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, cùng các đồng chí đại biểu lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy. Về phía xã đồng chí Huỳnh Minh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy và đồng chí Trần Anh Toàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đồng chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XVIII, tất cả cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc hội nghị.
          Năm 2022, với những nỗ lực trong công tác chỉ đạo điều hành, Đảng bộ xã Quế Hiệp đạt được những kết quả nhất định trên các lĩnh vực: Tổng giá trị sản xuất cả năm 2022 ước đạt 259,5/257,4 tỷ đồng, đạt 100,81% KH, tăng 13,51% so với 2021. Tổng sản l­ượng l­ương thực cây có hạt 2.512,4/2.701 tấn, giảm 0,94% so với KH, giảm 3,34% so với năm 2021. Bình quân l­ương thực đầu ngư­ời 624kg/người/năm, đạt 94,6% so với KH, giảm 1,15% so với năm 2021. Tổng thu ngân sách năm 2022 (đến ngày 30/11/2022) đạt 25.587.274.907 đồng, bằng 323,31% kế hoạch giao. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 47 triệu đồng/người, đạt 102,17% KH, tăng 06 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2021. Hoàn thành 16/19 tiêu chí NTM. Xây dựng KDC NTMKM thôn Trung Hạ, Lộc Thượng hoàn thành 6/10 tiêu chí. Mở rộng, nâng cấp 864m trên 5 tuyến giao thông nội đồng, tăng 123,4% KH. Số hộ nghèo toàn xã 52/54 hộ, giảm 02 hộ nghèo so với năm 2021; hộ cận nghèo 24/25, giảm 01 hộ so với năm 2021. Tỷ lệ hộ dân tham gia BHYT 96,34/98% so với Nghị quyết đề ra. Tỷ lệ GĐVH đạt 92,06%/90% so với KH tăng 2,28%; 3/3 thôn đạt thôn văn hóa; cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã đạt văn hóa 100%. Tuyển quân 08/7 thanh niên vượt chỉ tiêu giao. 3/3 thôn đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT. Các chính sách an sinh xã hội, công tác y tế, giáo dục được thực hiện tốt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Các ngành, cơ quan, đơn vị đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phát triển 5/5 đảng viên mới, đạt 100% kế hoạch. Đảng ủy hoàn thành 02 cuộc kiểm tra với 06 đảng viên, 02 cuộc giám sát với 05 đảng viên. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy hoàn thành 02 cuộc kiểm tra; 01 cuộc giám sát với 02 đảng viên; giám sát Đảng ủy viên cùng cấp 01 đồng chí. Đảng bộ xã được công nhận đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.
          Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ xã Quế Hiệp đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2023 với nhiều chỉ tiêu quan trọng: Tổng giá trị sản xuất tăng 12% so với năm 2022. Thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng trở lên. Hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2023. Phấn đấu giảm từ 04 hộ nghèo trở lên (theo chuẩn mới) so với năm 2022. Duy trì các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia. Duy trì xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế đến năm 2023. Gia đình văn hóa đạt 90% trở lên; số thôn văn hóa đạt 100%; cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa đạt 100%. Phấn đấu năm 2023 có 98% người dân tham gia BHYT. Công dân nhập ngũ; huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho các đối tượng đạt 100% chỉ tiêu được giao. Phấn đấu xã đạt tiêu chuẩn vững mạnh về quốc phòng - an ninh. Phấn đấu 100% các ngành, cơ quan, đơn vị đạt loại tốt trở lên. Phấn đấu phát triển từ 06 đảng viên mới trở lên; Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 90% trở lên. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đạt loại tốt từ 90% trở lên. Hội nghị được nghe dự thảo báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
 
 
Đồng chí Trần Anh Toàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
         Trên cơ sở toàn văn dự thảo Báo cáo đã được gửi trước đó và báo cáo tóm tắt được trình bày tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung cơ bản, có tính chất cốt lõi, các kết quả đã đạt được, thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chi bộ, của Đảng bộ xã trong triển khai nhiệm vụ năm 2022; đồng thời chỉ rõ nguyên nhân của kết quả, hạn chế và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023 để đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra.
        Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đặng Thị Thùy Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ xã Quế Hiệp đạt được trong năm 2022. Đồng chí nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới Đảng ủy xã cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhất là quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng đảm bảo phù hợp, sát thực tiễn, chú trọng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đột phá được Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định: Đẩy mạnh kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn xã. Tập trung xây dựng, triển khai thực hiện phương án khôi phục và nhân rộng phát triển một số sản phẩm nông nghiệp bản địa (Nếp đắng, nén hương liệu, cây sa nhân, quýt tắc…) gắn với phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại thôn Lộc Thượng giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030, gắn với thực hiện tốt các nghị quyết chuyên đề. Tập trung lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế, hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn. Chuẩn bị cho công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ. Thực hiện công tác cải cách hành chính, đặc biệt thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động đón tết, mừng Đảng mừng xuân Quý Mão 2023; quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách, các hộ nghèo trên địa bàn.
Đồng chí Đặng Thị Thùy Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị
        Đảng bộ xã đã trao tặng Giấy khen cho 02 chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, 01 tập thể lãnh đạo Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, 03 chi bộ đạt thành tích tốt nhiệm vụ chuyên đề năm 2022 và 32 cá nhân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền 2018-2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy cho 2 cá nhân,  nhằm kịp thời động viên, nâng cao tinh thần thi đua thực hiện nhiệm vụ của tất cả đảng viên trong Đảng bộ. 

Tác giả: Thái Thị Ngọc Giang

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
ĐIỀU HÀNH
Qoffice
dịch vụ công tỉnh
Lịch công tác
Thủ tục hành chính
Danh bạ điện thoại
Hệ thống văn bản
Cổng thông tin điện tử huyện Quế Sơn
Tỉnh Quảng Nam
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay917
  • Tháng hiện tại1,604
  • Tổng lượt truy cập928,133
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây