Hội nghị Đảng bộ xã Quế Hiệp sơ kết tình hình công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thứ sáu - 01/07/2022 06:52 423 0
Sáng ngày 22/6/2022, tại Hội trường UBND xã, Đảng uỷ xã Quế Hiệp tổ chức Hội nghị Đảng bộ xã sơ kết tình hình công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và bàn một số nội dung liên quan khác theo quy định. Đồng chí Nguyễn Văn Hà - Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy xã và đồng chí Trần Anh Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đồng chủ trì Hội nghị.
Về dự và chỉ đạo Hội nghị về phía huyện có đồng chí Đặng Thị Thùy Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, phụ trách xã Quế Hiệp; cùng các đồng chí đại biểu lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy. Về phía xã có các đồng chú trong Ban Thường Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XVIII, tất cả cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.
 
Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Hà - Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy xã và đồng chí Trần Anh Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đồng chủ trì Hội nghị (Đồng chí Nguyễn Văn Hà - Bí thư Đảng ủy xã Quế Hiệp phát biểu khai mạc tại Hội nghị).
 
 
Ảnh: Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo tại hội nghị.
Hội nghị đã thông qua các báo cáo: dự thảo báo cáo tình hình công tác 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; dự thảo báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm của Đảng ủy, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/ĐU, ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Đảng ủy xã về vận động nâng cấp, mở rộng, phát triển hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng trên địa bàn xã, giai đoạn 2021-2025.
  Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình dư luận xã hội và đời sống của cán bộ, đảng viên và Nhân dân ổn định. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các hội đoàn thể tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đề ra và đạt những kết quả khá tốt như: Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, mặt trận và các đoàn thể thường xuyên quan tâm chú trọng, hệ thống chính trị hoạt động phát huy hiệu quả. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định; Sản xuất nông nghiệp đảm bảo đúng lịch thời vụ, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát; công tác thu ngân sách đạt kế hoạch; công tác dạy và học được quan tâm đầu tư, công tác chăm lo sức khỏe cho nhân dân được chú trọng; công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo quan tâm; công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định của pháp luật; Công tác quản lý, xử lý vi phạm trên các lĩnh vực được tăng cường, đúng luật; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; triển khai, quán triệt và xây dựng các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên nghiêm túc.
Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số hạn chế, khó khăn cần khắc phục: Vai trò tham mưu của một số ngành chưa sâu sát, chưa kịp thời, chất lượng, hiệu quả chưa cao. Nội dung chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ trực thuộc chưa đảm bảo yêu cầu, Công tác tạo nguồn để bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới ở một số chi bộ chưa gặp khó khăn. Vai trò trách nhiệm của một số cấp uỷ viên phụ trách chi bộ chưa được phát huy. Phong trào thi đua dận vận khéo chưa được tổ chức sôi nổi, rộng khắp; phương thức hoạt động còn chưa được đổi mới. Việc tổ chức khảo sát các khu vực để thu hút nhà đầu tư trên lĩnh vực nông nghiệp và phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn xã còn chậm. Việc nhân rộng diện tích sản xuất Nếp đắng chưa quyết liệt, chưa đạt kế hoạch đề ra. Công tác quản lý hành lang kênh chưa chặt chẽ. Hoạt động của Tổ quản lý bảo vệ rừng chuyên trách chưa thật sự hiệu quả. Ý thức của một một bộ phận nhân dân trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 chưa cao. Hoạt động của Ban truyền thanh cơ sở chưa đều. Tình trạng lấn chiếm đất, sử dụng đất sai mục đích, quản lý tài nguyên, khoáng sản chưa chặt chẽ; tình trạng xe chở quá tải, quá khổ, quá tốc độ, ô nhiễm môi trường còn xảy ra trên địa bàn, nhất là Nghi Sơn. Công tác tham mưu một số ngành chưa kịp thời nên tiến độ giải quyết công việc chưa đem lại hiệu quả, một số kế hoạch, báo cáo Đảng uỷ giao triển khai chậm tiến độ. Hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa thật sự hiệu quả.
Hội nghị tham gia góp ý vào dự thảo các văn bản: Dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; dự thảo báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư khoá XII về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; báo cáo kết quả khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra trong năm 2021.
Ảnh: Đại biểu tham dự Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, Đặng Thị Thùy Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã Quế Hiệp đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, đồng thời nhấn mạnh, bổ sung thêm một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022: Đảng bộ xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã, các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, xác định nội dung trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ các cấp. Duy trì công tác tiếp dân đồng chí Bí thư Đảng ủy. Tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên đảm bảo quy định.  Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị Khoá XIII. Đôn đốc thực hiện tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên đảm bảo chất lượng, đạt chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ đề ra. Thực hiện quy trình bầu bổ sung cán bộ còn thiếu, khuyết. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng. Tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên theo hướng dẫn cấp trên. Tiếp tục thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy năm 2022, trong đó cần chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.  Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nhân rộng mô hình “Chỉnh trang vườn nhà cổng ngõ khang trang sạch đẹp” theo khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu tại các khu dân cư. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/HU, của Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị toàn xã. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính nâng cao hiệu lực hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước, hiệu quả hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã.Tập trung chỉ đạo các ngành liên quan tăng cường kiểm tra chỉ đạo công tác phòng, trừ sâu bệnh, đảm bảo nước tưới cuối vụ Hè Thu 2022. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.Quản lý tốt việc khai thác gỗ rừng trồng, tăng cường tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Tập trung chỉ đạo triển khai hoàn thành 2 tiêu chí chưa đạt trong năm 2021, nâng chuẩn các tiêu chí đã đạt, lập hồ sơ minh chứng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và về đích nông thôn mới trong năm 2022. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khai thác khoáng sản. Tập trung công tác tiêm văcxin covid-19 mũi 3, 4 cho nhân dân và tiêm cho trẻ em. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội; Thường xuyên theo dõi tình hình đời sống nhân dân, kịp thời thăm hỏi, động viên các trường hợp khó khăn đột xuất. Tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm; thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình “Dân vận khéo”.
Kết thúc Hội nghị, các đồng chí đồng chủ trì hội nghị giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí dự hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Hà - Bí thư Đảng ủy xã khẳng định, trong thời gian tới Đảng bộ và nhân dân xã Quế Hiệp sẽ cố gắng khắc phục các khó khăn, hạn chế tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng cuối năm 2022.

Nguồn tin: Thái Thị Ngọc Giang

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
ĐIỀU HÀNH
Qoffice
dịch vụ công tỉnh
Lịch công tác
Thủ tục hành chính
Danh bạ điện thoại
Hệ thống văn bản
Cổng thông tin điện tử huyện Quế Sơn
Tỉnh Quảng Nam
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay809
  • Tháng hiện tại1,496
  • Tổng lượt truy cập928,025
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây