Thôn Trung Hạ: Xây dựng thôn Nông thôn mới kiểu mẫu

Thứ năm - 20/04/2023 20:55 266 0
          Thôn Trung Hạ, xã Quế Hiệp có diện tích tự nhiên 660,31 ha, gồm 526 hộ, với 1671 nhân khẩu. Đây là thôn trung tâm của xã, nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, năng động trong phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, đi đầu trong các phong trào thi đua ở địa phương. Năm 2018, thôn Trung Hạ được xã Quế Hiệp lựa chọn triển khai xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

                                                  Nhà văn hoá thôn Trung Hạ
         Xác định được chọn xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu là vinh dự nhưng cũng là trọng trách lớn của cán bộ và nhân dân. Trên cơ sở tập trung rà soát, đánh giá thực trạng của thôn, tổ chức hội nghị thảo luận bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu và ra nghị quyết, lập phương án thực hiện, chi bộ, ban công tác mặt trận thôn và các đoàn thể luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong công tác tuyên truyền, phân công nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của từng thành viên; tổ chức quán triệt nội dung các văn bản của tỉnh, huyện, xã về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu để xác định những đầu việc cần triển khai bước đầu, ưu tiên thực hiện, đến các đầu việc cần kế hoạch thực hiện lâu dài. Căn cứ vào tình hình thực tiễn và bám sát 10 tiêu chí theo Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam về xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, thôn đã rà soát, xem xét và cân nhắc tiêu chí nào dễ thì làm trước, tiêu chí khó làm sau; việc nào thuộc về hộ gia đình thì tuyên truyền, vận động gia đình đảm nhiệm, việc nào thuộc tập thể thì phát động toàn dân và con em quê hương làm ăn ở xa cùng chung tay xây dựng. Do “ý Đảng hợp lòng dân”, đã tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân cùng chung tay, góp sức thực hiện các tiêu chí xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu.
 

                                    Nhân dân tham gia dọn vệ sinh môi trường
          Trong quá trình thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, được sự quan tâm lãnh đạo các cấp, của Đảng ủy và cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo tích cực của UBND xã, sự phối hợp tuyên truyền, vận động mạnh mẽ của mặt trận, các hội đoàn thể, Ban phát triển thôn và đặc biệt là sự hưởng ứng thực hiện tích cực của các tầng lớp nhân dân. Nhận thức của cấp ủy, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo quần chúng nhân dân về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã có sự chuyển biến, tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực trong nhân dân. Hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư hoàn thiện, phục vụ tốt nhu cầu dân sinh, sản xuất của người dân, 100% trục đường chính thôn được bê tông hóa, 100% đường ngõ, xóm có nền cứng. Phát triển sản xuất được quan tâm, từng bước hình thành các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững như mô hình sản phẩm “Ngũ cốc dinh dưỡng cao cấp H.Farm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn thôn được quan tâm tổ chức, người dân đồng tình hưởng ứng; cảnh quan, vệ sinh môi trường nông thôn ngày càng được cải thiện. Hệ thống chính trị, an toàn an ninh trật tự xã hội được giữ vững, ổn định. Thu nhập bình quân đầu người tăng lên, hiện nay đạt 46,2 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2022 đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác giáo dục từng bước đáp ứng được nhu cầu học tập của con em trên địa bàn thôn, cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng được nhu cầu dạy và học. Y tế sức khỏe cộng đồng được quan tâm, việc triển khai cài đặt sổ khám bệnh sức khoẻ điện tử cho nhân dân đạt kết quả cao.

                                         Ngũ cốc dinh dưỡng cao cấp H.Farm
          Các quy định nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội được bà con nhân dân trong thôn thực hiện tốt. Từ khi phát động triển khai thực hiện thôn nông thôn mới kiểu mẫu đến nay thôn giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, hàng năm có trên 90% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Thực hiện các tiêu chí về y tế, giáo dục đều đạt kết quả tích cực. Trẻ em trong độ tuổi vào học mẫu giáo, lớp 1 và hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ 100%. Đến nay, 100% hộ dân trong thôn thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt định kỳ, nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường qua việc phân loại rác thải vô cơ và hữu cơ trước khi được thu gom tập trung để xử lý theo quy định, ý thức giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác thải và nước thải ra đường được thực hiện thường xuyên; thực hiện tốt mô hình dân vận khéo trong “Chỉnh trang vườn nhà, cổng ngõ khang trang, sạch đẹp”, xây dựng các tuyến đường hoa tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái giúp đỡ nhau trong thôn, xóm bằng nhiều việc làm thiết thực được phát huy như: đóng góp quỹ nhân đạo, quỹ chất độc da cam, quỹ vì người nghèo, quỹ chăm sóc người cao tuổi… Chi uỷ, ban nhân dân, ban công tác mặt trận thôn thường xuyên đến thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình chính sách thương, bệnh binh nặng, hộ khó khăn trong dịp tết, ngày lễ. Các đoàn thể nhân dân phát huy tốt các phong trào nhân ái từ thiện như phong trào ủng hộ việc phòng, chống Covid-19, thăm hỏi khi ốm đau, giúp đỡ nhau trong cuộc sống…
          Từ sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến nay, thôn Trung Hạ đã hoàn thành 10/10 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu và phấn đấu tháng 6/2023 đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Bộ mặt nông thôn thôn Trung Hạ đã có nhiều đổi thay tích cực, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.
          Xác định xây dựng nông thôn mới, thôn nông thôn mới kiểu mẫu là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc, theo nguyên tắc Xây dựng nông thôn mới là nền tảng, cơ cấu lại nông nghiệp là căn bản, nhân dân là chủ thể”. Trong thời gian đến, thôn Trung Hạ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại để nhiệm vụ xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu toàn diện, bền vững, đi vào chiều sâu, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống của nhân dân.
         Qua quá trình triển khai thực hiện, thôn cũng đã rút ra một số kinh nghiệm đúc kết từ thực tiễn trong việc xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu như sau:
          Một là, xây dựng thôn nông thôn kiểu mẫu thôn Trung Hạ là một chương trình lớn có tác động trực tiếp trên mọi lĩnh vực đời sống văn hóa - xã hội của người dân. Vì vậy phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giải thích để mọi người dân hiểu rõ mục tiêu của xây dựng nông thôn mới, thôn nông thôn kiểu mẫu là phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội theo hướng bền vững, gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao thu nhập và đời sống người dân, nhân dân là chủ thể xây dựng nông thôn mới, mọi việc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ, để từ đó nhân dân tin tưởng và tích cực, tự giác tham gia.
          Hai là, tập trung quyết liệt để thực hiện các tiêu chí thiết thực của dân, nhóm tiêu chí nâng cao đời sống của dân, vừa tạo khí thế phấn khởi cho dân, vừa nuôi dưỡng sức dân, vừa được lòng dân, qua đó khơi dậy và phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân là nhân tố quyết định thành công chương trình xây dựng thôn nông thôn kiểu mẫu.
         Ba là, phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phân công trách nhiệm thực hiện rõ ràng, đồng thời trong quá trình triển khai thực hiện kịp thời phản ánh những vướng mắc để tìm ra biện pháp phù hợp.
         Bốn là, phát huy tối đa vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận, các đoàn thể nhân dân trong quá trình tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
        Năm là, cần phải huy động được sức mạnh tổng lực trong nhân dân, Ngân sách nhà nước chỉ mang tính chất hỗ trợ; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tất cả nội dung, công việc phải được công khai, minh bạch.
        Sáu là, tuyên truyền, vận động, thi đua, tạo phong trào thi đua giữa các tổ chức chính trị - xã hội, giữa các tổ dân cư và giữa các hộ gia đình, công tác sơ, tổng kết phải được quan tâm thực hiện, có cơ chế biểu dương, khen thưởng đối với các cá nhân, hộ dân gương mẫu, thực hiện tốt.

Tác giả: Đinh Thị Hoài Dung

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
ĐIỀU HÀNH
Qoffice
dịch vụ công tỉnh
Lịch công tác
Thủ tục hành chính
Danh bạ điện thoại
Hệ thống văn bản
Cổng thông tin điện tử huyện Quế Sơn
Tỉnh Quảng Nam
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay797
  • Tháng hiện tại1,484
  • Tổng lượt truy cập928,013
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây